Onze missie

Ondernemers succesvol laten zijn, door vanuit een persoonlijke benadering en een stimulerende omgeving samen te
ondernemen en zo kansen te creëren.

Ons bestaansrecht

Wij maken van ondernemers lokale helden en zijn in staat ‘samen sterker’ en maatwerk succesvol te combineren.

Onze visie

In 2020 zijn we de toonaangevende speler in onze branche en de verbindende schakel tussen de aangesloten ondernemers
en leveranciers.

De strategische doelen

Vanuit de missie en de visie volgen de strategische doelen. Deze doelstellingen zijn de tastbare resultaten die wij nastreven om
de missie, visie en strategie van RDC te verwezenlijken.

1. Vitale groei in volume en winstgevendheid;
Meer winkels, meer omzet, meer winst.

2. Trendsettend in retail;
Eerlijke franchise en toonaangevende retail-initiatieven.

3. Creatie van lokale helden;
Ruimte voor meer lokaal ondernemerschap, ondersteund door een eenduidige landelijke positionering en variëteit in
aanbod.

4. Regiepartner, verbindend tussen schakels;
Optimalisatie in de keten, met nadruk op samenwerking en verbinding.

Onze kernwaarden

Toekomstgericht:          We zijn doorlopend en met passie voor innovatie op zoek naar de beste keuzes voor de toekomst.
Stimulerend:                   We stimuleren de ondernemer het spel in de winkel goed te spelen door zich als lokale held te ontwikkelen.
Verbindend:                    Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de aanwezige kennis en kunde van alle belanghebbenden onderling te delen.
Menselijk:                         Wij benaderen iedereen, zowel binnen RDC als daarbuiten, op een open en persoonlijke manier.
Resultaatgericht:          Al onze acties en beslissingen zijn gericht op het daadwerkelijk realiseren van de gestelde doelen.